מדיניות פרטיות - cookin

עדכון אחרון: 6 בינואר, 2020

אנו, Cookin Marketplace Ltd (להלן – "החברה" או "אנחנו") מכבדים את הפרטיות של הבשלנים הביתיים (להלן: "הבשלנים") ורוכשי מוצרי המזון (להלן: "הרוכשים"), אשר משתמשים (ביחד, להלן: "המשתמש(ים)" או "אתה") באתר האינטרנט שלנו בכתובת [www.cookin.co.il] (להלן: "האתר") לביצוע הזמנת מוצרי מזון אשר הוכנו ע"י הבשלנים ומוצעים למכירה ע"י הבשלנים לרוכשים, ומחויבים להגן על המידע האישי שנאסף אודותיך. אנו מאמינים כי למשתמשים שלנו הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש בשירותים. למונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") תהיה המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש, הזמינים בלינק תנאי שימוש (להלן: "תנאי השימוש"), אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות פרטיות זו.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

1. הסכמה

אנא קרא בעיון: בעצם הכניסה, ההתחברות, הגישה והשימוש באתר אתה מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמתך לאיסוף המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן), לעיבודו, ולשמירתו במאגרי מידע של החברה. המידע האישי ישמש לצורך מתן השירותים בלבד כמפורט במסמך זה.

אישור למשלוח הודעות: הנך מאשר בזאת משלוח הודעות הקשורות בשירות (כגון אישורי תשלום ועדכונים), הודעות פרסומיות ((לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982)) ו/או משלוח הודעות שיווקיות ממוקדות, על ידי החברה או על ידי צדדים שלישיים (ראה סעיף 12 להלן).

2. איזה מידע אנחנו רשאים לאסוף אודות המשתמשים שלנו?

אנו אוספים שני סוגים של מידע מהמשתמשים באתר:

1. הסוג הראשון של מידע שהחברה אוספת הנו מידע אנונימי ואינו מזהה (להלן: "מידע לא אישי"). מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין לחברה בשעה שהמשתמש משתמש בשירותים, ואינו מאפשר את זיהויו של אותו משתמש. מידע לא אישי כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול, בין היתר, את פעילותו של המשתמש בשירותים, את זהות מערכת ההפעלה וסוג מערכת הדפדפן של המשתמש, סוג המכשיר הנייד וגרסת המכשיר הנייד, שפת המכשיר, זרם הקשות (click-stream), דף ההפניה (referral URL), שפת המקלדת, רזולוציית מסך וכיו''ב.

2. הסוג השני של מידע שהחברה אוספת הנו מידע אישי מזהה (להלן: "מידע אישי"). המידע האישי מאפשר לחברה לזהות באופן אישי את המשתמש ובדרך כלל נושא אופי פרטי או רגיש.

המשתמשים מספקים באופן אוטומטי את ה-IP address שלהם (או כתובת ה-Mac שלהם ו/או מזהים אונליין אחרים, לפי המקרה), בהתאם לרשת או למכשיר בהם הם משתמשים. מידע זה נאסף על מנת לשפר את חוויית המשתמשים ולמטרות אבטחה.

המידע האישי ייאסף מתוך הפרטים שנמסרו במסגרת טופס פתיחת החשבון שבאתר, בין אם מדובר בחשבון עבור רוכש ובין אם מדובר בחשבון עבור בשלן, לרבות: שם מלא, כתובת, מס' טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני. כמו כן, בשלנים יידרשו לעדכן את החברה האם הם מבשלים כמקור הכנסה חלקי או מלא.

בנוסף, אנו אוספים מידע אישי הנמסר על ידי משתמשים באופן מודע ומרצונם החופשי במהלך השימוש בשירותים, לרבות:

טרם שימוש הבשלנים באתר, נבקש מהבשלנים לקבל מידע שונה לגביהם, לרבות שם מלא, כתובת, מין, סוג המזון אותו הם מבשלים ומציעים למכירה, תאריך לידה, מספר טלפון נייד, אמצעי תקשורת, הכשרה מקצועית ושנות ניסיון בתחום הבישול, זמינותם, מספר טלפון בבית, מידע לגבי האם הם מבשלים כיום כמקור הכנסה חלקי או מלא, מספר תעודת זהות, פרטי חשבון בנק או אמצעי לקבלת תשלומים, פרטי עסק מורשה וכו'. חלק ממידע זה יעודכן באתר החברה.

בעת השימוש באתר, הבשלנים יהיו יכולים לעדכן את סטטוס ההזמנות שנרכשו מהם, את מלאי המוצרים שברשותם וכן את זמינותם לבצע הזמנות נוספות.

בעת שימוש באתר ולשם ביצוע הזמנת מוצרים, נבקש מהרוכשים להזין את הפרטים בטפסים הרלוונטיים, לרבות שם מלא, כתובת, מספר טלפון נייד, אמצעי תקשורת, מספר תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי ושם החברה בה מועסק הרוכש (ככל שרלוונטי).

ביחס לכלל המשתמשים: כל מידע נוסף שתזין באתר במהלך השירות, לרבות שיחותיך והתקשרויותיך מול הבשלנים ו/או החברה.

המשתמשים עשויים לספק לחברה מידע אישי אשר עשוי להיכלל בתוכן הגולשים אשר מועלה על ידה לאתר ואשר עשוי להיות פומבי. לדוגמא: זמינות הבשלן, תמונות של מוצרים ותמונת הבשלן.

במסגרת טופס יצירת קשר באתר, משתמשים נדרשים למסור פרטי התקשרות בסיסיים, לרבות דוא"ל ומספר טלפון נייד. יתכן כי משתמשים ידרשו בעתיד למסור מידע נוסף.

מידע אישי אשר המשתמש מספק לנו תוך פנייה אלינו למטרות תמיכה טכנית באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני הזמינה באתר ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר.

מידע אישי עשוי להיאסף מעצם השימוש בשירותים ובאתר, למשל הרגלי צריכה, עניין שהמשתמשים הראו בבשלנים מסוימים, והעדפותיך ביחס למוצרי מזון שונים, רכישות שבוצעו ופרטים הנוגעים למוצרים שנרכשו (למשל סוג מזון, כמויות, מטרת ההזמנה ועוד).

מידע אישי עשוי להיאסף מעצם שימוש בשירותים ובאתר, במסגרת ביצוע השליחויות של מוצרי המזון מהבשלנים אל הרוכשים ע"י המשלחים (למשל חתימת הרוכש בעת קבלת המוצרים, תיקונים לגבי הכתובת למשלוח).

למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי, כל עוד זיקה זו מתקיימת.

שים לב: אנו לא נאסוף עליך מידע אישי ללא קבלת הסכמתך, אשר ניתנת, בין היתר, במסגרת קבלתך את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות ובעצם שימושך באתר.

אינך מחויב למסור מידע אישי על פי חוק. הנך מסכים ומצהיר בזאת: שהמידע האישי שהנך מספק לנו נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים המוצעים באתר וכן הנך מסכים כי נשמור את המידע.

3. כיצד אנו אוספים מידע אודות המשתמשים שלנו?

המידע נאסף על ידינו באופן עצמאי או באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים, שהנם ספקי שירותים עימם התקשרנו – בשני אופנים:

באמצעות כניסתך לאתר ושימושך בו. כאשר אתה מבקר או משתמש באתר, אנו מודעים לעצם השימוש ורשאים לאסוף ולתעד מידע הקשור לשימושך (לרבות מיקומך), לרבות מידע שרוכשים שיתפו במסגרת צ'אט באתר.

אנו אוספים מידע ששיתפת מרצון עם החברה בעת ההצטרפות לשירות, בעת השימוש בשירותי החברה או בעת מילוי טופס יצירת קשר.

אנו אוספים מידע שרוכשים שיתפו מרצון עם הבשלנים. כאשר רוכשים יוצרים קשר במסגרת האתר עם הבשלנים, מידע זה מועבר אלינו.

אנו אוספים מידע שרוכשים שיתפו מרצון עם המשלחים, כאשר רוכשים יוצרים קשר עימם במסגרת השירותים.

4. מטרות איסוף ושימוש במידע

אנו משתמשים במידע לא-אישי על מנת:

לעשות בו שימוש לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים, מחקריים ושיווקיים, פרסום, לרבות פרסום מבוסס התנהגות. כמו כן אנו עושים במידע שימוש לצורך התאמה, פיתוח ושיפור השירותים הניתנים על ידי החברה.

אנו משתמשים במידע אישי על מנת:

להעניק את השירותים למשתמשי האתר.

לשלוח מסרים למשתמשי האתר בקשר עם שימושם בשירות, לרבות מתן אפשרות התקשרות ישירה בין רוכשים ובשלנים דרך האתר.

פרסום, לרבות פרסום מבוסס התנהגות.

להתאים, לפתח ולשפר את השירותים הניתנים על ידי החברה.

להשיב לשאלות משתמשים ולהעניק שירותי תמיכה טכנית, לרבות באמצעות יצירת קשר עם המשתמש באופן יזום.

לאחסן ולנהל את המידע במאגרי החברה לצורך מתן השירותים, צירוף לרשימות תפוצה ושליחת דואר שיווקי.

להגן על זכויותינו ועל מנת למלא כל חובה חוקית החלה על החברה.

5. שיתוף מוגבל של מידע אישי

החברה לא תמכור ולא תמסחר מידע אישי של משתמשיה. החברה משתמשת במידע האישי למטרות מתן השירותים המפורטות בסעיף 4 לעיל (על ידי החברה או על ידי נותני שירותיה, כמפורט בסעיף 9 להלן). בפרט, כל מידע אישי הנדרש לשם ביצוע הזמנת מוצרים יועבר לידי הבשלנים הרלוונטיים וכן למשלחים למטרות אספקת המוצרים, כמפורט בתנאי השימוש, אשר עשויים לאחסן ו/או לעבד את המידע האמור לשם מתן השירות. לפרטים נוספים בדבר מדיניות הפרטיות של בשלן ו/או משלח ספציפי, אנא פנה לאותו הגורם באופן ישיר. ככל שאתה זקוק לפרטי בשלן ו/או משלח שאינו מפורט באתר או בסעיף 10 להלן, אתה יכול לפנות אל החברה על מנת לקבל את פרטיו.

בנוסף, אנו רשאים לגלות מידע אישי לצדדים שלישיים במקרים הבאים: (א) על מנת לעמוד בדרישות כל דין, לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית; (ב) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש שלנו, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ג) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ד) על מנת להשיב לתביעה, דרישה או טענה כי התכנים והשימוש בהם נעשו ללא הרשאה או מפרים זכויות של צדדים שלישיים; (ה) על מנת להשיב לתביעות, דרישות או טענות כי מידע ליצירת קשר (לדוגמה, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני וכדומה) של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו או באופן שיש בו משום הטרדה; (ו) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של החברה, של המשתמשים או של הציבור הרחב; (ז) במקרה של שינוי שליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה; ו/או (ח) על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי.

למען הסר ספק, החברה רשאית לאסוף, לגלות ולהעביר מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6. שינוי או מחיקה של מידע אישי

אם מסיבה כלשהי, אתה מעוניין לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי שהעברת לנו, תוכל לעשות כן באמצעות האתר או לשלוח לנו הודעת דואר אלקטרוני עם פירוט בקשתך לכתובת: contact@cookin.co.il ואנו נעשה מאמצים סבירים על מנת לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי כאמור, בהתאם לדיני הפרטיות החלים.

שים לב: אלא אם תורה לנו אחרת, אנו רשאים להחזיק במידע האישי שלך, כל עוד הדבר נחוץ באופן סביר עבור המטרה שבגינה נאסף המידע האישי, לרבות אך לא רק, על מנת לעמוד בדרישות, החובות או ההתחייבויות המשפטיות או העסקיות שלנו, לפתרון סכסוכים, לאכיפת התנאים, לתיעוד הזמנות שבוצעו, והכל בהתאם לדיני הפרטיות החלים.

7. קטינים

על מנת להשתמש באתר עליך להיות מעל גיל שש עשרה (16). אין לנו כוונה לאסוף מידע אישי מקטינים מתחת לגיל שש עשרה (16). במקרה שיובא לידיעתנו כי קטין מתחת לגיל שש עשרה (16) משתמש בשירותים, אנו נחסום משתמש זה, ונעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי שנאסף לגביו. לפנות בעניין זה אנא שלחו הודעת דואר אלקטרוני לcontact@cookin.co.il . לעניין זה, אנו שומרים על זכותנו לבקש הוכחת גיל בכל שלב, על מנת למנוע איסוף מידע אודות קטינים.

8. תשלומים

תשלומים עבור השירותים יעובדו באמצעות צדדים שלישיים אשר מספקים שירותי סליקה לחברה ("חברות סליקה"). אנו רשאים להוסיף או לשנות את חברות הסליקה עמן אנו מתקשרים לצורך הענקת השירותים לפי שיקול דעתנו הבלעדי. חברות סליקה מאפשרות לרוכש להעביר תשלומים באופן מקוון ומאובטח באמצעות כרטיס אשראי, כרטיס חיוב או חשבון בנק במישרין לבשלנים. אנו לא שולטים בחברות הסליקה ואיננו קשורים עמן, שכן הן קבלנים עצמאיים ואין להן כל יחסי עובד-מעביד או יחסי סוכנות עם החברה. החברה אינה אחראית בשום אופן למעשים או למחדלים של חברות סליקה. השימוש בחברת הסליקה הוא על אחריותך בלבד. באחריותך לציית לכל התנאים המפורטים על ידי חברת הסליקה הרלוונטית בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלה.

9. אבטחה

אנו משקיעים מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת האתר והמידע האישי של המשתמשים (בין בעצמנו ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים). המידע האישי שנמסר לנו מאוחסן על שרתים מאובטחים של חברת Amazon Web Services. אנו מיישמים נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה.

יחד עם זאת, איננו יכולים להתחייב ולערוב לכך שגישה לא מורשית למידע האמור לעולם לא תקרה, ולא נהיה אחראיים לכל גישה לא מורשית כאמור ולתוצאותיה.

10. שירותי צדדים שלישיים

אנו רשאים להשתמש בתוכנה או בשירות צד שלישי על מנת לאסוף, לאחסן ו/או לעבד את המידע שנאסף בזמן השימוש בשירותי החברה. אנו עושים מאמצים על מנת להתקשר עם צדדים שלישיים המפרסמים מדיניות פרטיות החלה על איסוף, אחסון, עיבוד ושימוש במידע אישי ובמידע לא אישי. יחד עם זאת, לחברה אין כל שליטה על צדדים שלישיים אלה. אנו ממליצים לך לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה ו/או לפנות אליהם במישרין על מנת שתוכל לדעת אילו סוגי מידע נאספים לגביך.

בין היתר אנו נעזרים בספקי השירותים הבאים:

Google Analytics אשר מדיניות הפרטיות של השירות מצויה ב: Google Analytics

Facebook Pixel אשר מדיניות הפרטיות של השירות מצויה ב: Facebook

Google Maps API (for address validations) אשר מדיניות הפרטיות של השירות מצויה ב: Google Maps

Gravatar (for user icons) אשר מדיניות הפרטיות של השירות מצויה ב: Gravatar

SES (email) and SNS (sms) services by Amazon Web Services אשר מדיניות הפרטיות של השירות מצויה ב: Amazon Web Services

חברת סליקה טרנזילה, אשר עומדת בתקן PCI של כרטיסי האשראי, אשר תיעוד לכך מופיע ב: Tranzila, ומדיניות הפרטיות של חברת האם אינטרספייס בע"מ מופיעה ב: Intervision.

חברת המשלחים איקס מקס.

11. טכנולוגיות מעקב

בעת השימוש באתר, אנו או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (cookies), web beacons, pixels, Flash ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות (להלן: "טכנולוגיות מעקב"). טכנולוגיות מעקב אלה נשמרות על גבי מכשירך ומאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי (למשל, הפעלה אוטומטית של תהליך ההתחברות), וכן להקל ולפשט את חוויית השימוש.

ניתן לנטרל את טכנולוגיות המעקב. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את טכנולוגיות המעקב או לא יאפשר את אחסונן ו/או אם ישנה את מאפייני ה-Flash, החוויה המקוונת של המשתמש תהיה מוגבלת. אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה. על פי רוב, טכנולוגיות מעקב של צדדים שלישיים שומרות מידע לא אישי, כגון דפי האינטרנט בהם ביקרת, משך החיפוש שלך וכיו''ב. בכדי לבצע פעולות בנוגע לאפשרויות המעקב של צדדים שלישיים, תוכל לרוב למצוא הוראות במדיניות הפרטיות או בתנאי השימוש שלהם.

לקבלת הוראות מפורטות בנוגע לחסימת קבצי עוגיות, אנא עיין בסעיף 'עזרה' של הדפדפן בו אתה משתמש, או בקר בכתובת http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. להלן קישורים להנחיות בנוגע לחסימת קובצי Cookie בדפדפני אינטרנט נפוצים:

לידיעתך, אנו משתמשים ב- Google Analytics ובFacebook כספקי שירותים המבצעים עבורנו ניתוחים של פעילויות המשתמשים באתר, לרבות באמצעות שימוש בקבצי עוגיות ולרבות לצורכי פרסום. Google מספקת תוסף לדפדפן המאפשר למשתמשים לבטל את המעקב על ידי Google Analytics בכלל האתרים בהם המשתמש גולש, ואשר ניתן להורדה כאן: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

12. העברת נתונים בינלאומית

החברה רשאית להעביר מידע שנאסף אודותיך, לרבות מידע אישי, לגופים קשורים או לספקי שירות צד שלישי (כמפורט במסמך זה) ממדינתך או מסמכות השיפוט בה אתה נמצא, למדינות או לסמכויות שיפוט אחרות בעולם. לתשומת לבך, החברה רשאית להעביר מידע למדינה ולסמכות שיפוט שאינה מחילה חוקי הגנת מידע זהים למקום השיפוט בו אתה נמצא, ואתה מסכים להעברת מידע זה.

13. מידע שיווקי ו/או פרסומי

הנך מסכימה לכך שנשתמש בפרטים שלך אשר נמסרו לנו מרצונך, כדי שניידע אותך אודות שירותי החברה, וכדי שאנחנו ו/או צדדים שלישיים נפנה אליך בהודעות דיוור ישיר (בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981) ו/או מידע שיווקי ו/או פרסומי (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982), וכן למשלוח הטבות או הצעות שלנו או של צדדים שלישיים, אשר יועברו אלייך באמצעות דואר אלקטרוני ו/או דיוור ישיר ו/או באמצעות SMS ו/או הודעות פוש. באפשרותך לבטל את הסכמתך באמצעות משלוח הודעה לכתובתcontact@cookin.co.il . או לחילופין למלא אחר ההוראות להסרה מרשימת הדיוור, אשר מופיעות בהודעות הנשלחות אליך. הנך מאשרת כי החברה הודיעה לך כי הנך יכול לסרב לקבל הודעות ותכנים כאמור.

14. שינויים במדיניות הפרטיות

ההוראות של מדיניות פרטיות זו הינן חלק בלתי נפרד מהאתר ומהמידע הנאסף במסגרתו, ואין להפריד אותן, בכל דרך שהיא מתנאי השימוש שלנו. החברה שומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן. אנו נודיע למשתמשים על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של האתר ו/או נשלח למשתמש הודעת דואר אלקטרוני בנוגע לשינויים לכתובת הדוא"ל שנמסרה לנו במסגרת השימוש באתר. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר שהודעה נמסרה באתר או נשלחה בדואר אלקטרוני, לפי המוקדם. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש באתר לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לכך שהשינויים יחייבו אותו. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת.

15. שאלות

אם יש לך שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, הנך מוזמן לשלוח לנו הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הבאה contact@cookin.co.il . אנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.

לדף הראשי